Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rindal kommune
Kommunenr 5061
Alle grunnskoler med adresse i Rindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 119 494 117 215 121 178 119 628 124 846
Lønnsutgifter per elev 93 393 92 573 89 979 93 045 96 567
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 83,7 80,7 86,0 84,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 159 973 4 972 1 259 1 026
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 105 914 1 325 1 211 1 092
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no