Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rindal kommune
Kommunenr 5061
Alle grunnskoler med adresse i Rindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 112 308 119 494 117 215 121 178 119 628
Lønnsutgifter per elev 88 777 93 393 92 573 89 979 93 045
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 84,3 83,7 80,7 86,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 482 2 159 973 4 972 1 259
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 223 1 105 914 1 325 1 211
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no