Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rennesøy kommune
Kommunenr 1142
Alle grunnskoler med adresse i Rennesøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 93 214 98 884 102 558 112 933 116 851
Lønnsutgifter per elev 75 497 77 330 81 832 91 324 88 289
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 81,7 83,6 85,4 75,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 943 554 975 993 642
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 463 1 527 1 624 1 420 1 454
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no