Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rennesøy kommune
Kommunenr 1142
Alle grunnskoler med adresse i Rennesøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 88 463 93 214 98 884 102 558 112 933
Lønnsutgifter per elev 70 025 75 497 77 330 81 832 91 324
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 84,2 81,7 83,6 85,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 347 943 554 975 993
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 847 1 463 1 527 1 624 1 420
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no