Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rennebu kommune
Kommunenr 5022
Alle grunnskoler med adresse i Rennebu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 138 200 157 358 157 694 156 053 179 483
Lønnsutgifter per elev 108 603 121 467 120 878 118 770 136 500
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 85,7 81,2 82,0 79,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 744 666 1 146 589 534
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 803 1 974 2 375 3 719 1 047
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no