Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rennebu kommune
Kommunenr 5022
Alle grunnskoler med adresse i Rennebu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 136 444 138 200 157 358 157 694 156 053
Lønnsutgifter per elev 107 794 108 603 121 467 120 878 118 770
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 82,4 85,7 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 217 744 666 1 146 589
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 316 1 803 1 974 2 375 3 719
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no