Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rennebu kommune
Kommunenr 5022
Alle grunnskoler med adresse i Rennebu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 133 147 136 444 138 200 157 358 157 694
Lønnsutgifter per elev 102 189 107 794 108 603 121 467 120 878
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 83,6 82,4 85,7 81,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 681 1 217 744 666 1 146
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 039 2 316 1 803 1 974 2 375
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no