Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rennebu Enspire skole AS (privat)
Orkdalsveien 1421
7393 RENNEBU
Org.nr 918511377
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rennebu Enspire skole AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Rennebu Enspire skole AS (privat)
Rennebu kommune 133 147 136 444 138 200 157 358 157 694
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Rennebu Enspire skole AS (privat)
Rennebu kommune 102 189 107 794 108 603 121 467 120 878
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Rennebu Enspire skole AS (privat)
Rennebu kommune 81,9 83,6 82,4 85,7 81,2
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Rennebu Enspire skole AS (privat)
Rennebu kommune 1 681 1 217 744 666 1 146
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Rennebu Enspire skole AS (privat)
Rennebu kommune 2 039 2 316 1 803 1 974 2 375
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no