Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rendalen kommune
Kommunenr 3424
Alle grunnskoler med adresse i Rendalen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 152 822 143 388 137 764 140 991 145 328
Lønnsutgifter per elev 119 120 115 043 106 762 104 658 111 450
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,3 83,4 80,3 79,5 77,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 890 1 581 2 486 3 015 2 423
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 320 3 370 2 990 2 619 1 713
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no