Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Reinsvoll ungdomsskole (UTGÅTT)
2840 REINSVOLL
Org.nr 975290581
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Vestre Toten kommune 104 375 110 329 115 694 122 181 129 422
Oppland fylke 115 523 118 082 122 242 126 264 132 123
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Vestre Toten kommune 89 969 94 770 98 251 101 338 107 315
Oppland fylke 91 606 93 592 97 077 100 765 105 658
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vestre Toten kommune 85,7 86,1 84,9 83,1 83,2
Oppland fylke 80,9 81,4 82,9 83,2 83,3
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vestre Toten kommune 313 446 612 817 746
Oppland fylke 834 832 1 092 1 067 1 018
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vestre Toten kommune 1 273 1 382 1 325 1 495 1 448
Oppland fylke 1 649 1 580 1 604 1 645 1 409
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no