Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rauma kommune
Kommunenr 1539
Alle grunnskoler med adresse i Rauma kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 121 370 120 636 116 913 119 225 122 820
Lønnsutgifter per elev 96 577 95 556 95 294 96 107 99 019
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,5 83,7 87,2 86,6 87,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 392 191 667 1 349 396
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 890 2 217 2 160 2 661 2 252
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no