Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rauma kommune
Kommunenr 1539
Alle grunnskoler med adresse i Rauma kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 119 174 121 370 120 636 116 913 119 225
Lønnsutgifter per elev 95 326 96 577 95 556 95 294 96 107
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 83,5 83,7 87,2 86,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 540 392 191 667 1 349
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 510 2 890 2 217 2 160 2 661
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no