Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ranheim skole
Ernst Larsens veg 3
7055 RANHEIM
Org.nr 975278980
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Ranheim skole
Trondheim kommune 81 727 84 734 87 405 93 406 95 195
Trøndelag - Trööndelage fylke 99 371 103 079
Nasjonalt 88 276 91 130 94 184 98 084 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Ranheim skole
Trondheim kommune 21 299 22 302 21 149 21 285 20 876
Trøndelag - Trööndelage fylke 24 417 24 809
Nasjonalt 19 475 21 078 21 999 23 158 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no