Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Randaberg kommune
Kommunenr 1127
Alle grunnskoler med adresse i Randaberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 106 406 105 912 110 283 114 574 122 249
Lønnsutgifter per elev 89 701 90 250 93 182 96 470 99 315
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 83,9 85,9 86,9 83,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 202 1 286 1 260 1 117 974
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 258 1 359 1 214 1 310 952
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no