Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Randaberg kommune
Kommunenr 1127
Alle grunnskoler med adresse i Randaberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 101 949 106 406 105 912 110 283 114 574
Lønnsutgifter per elev 84 116 89 701 90 250 93 182 96 470
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 83,9 83,9 85,9 86,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 165 1 202 1 286 1 260 1 117
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 346 1 258 1 359 1 214 1 310
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no