Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rana kommune
Kommunenr 1833
Alle grunnskoler med adresse i Rana kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 104 096 103 873 103 315 105 440 116 496
Lønnsutgifter per elev 88 603 87 671 84 679 86 728 93 105
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 85,9 84,7 84,8 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 635 865 1 095 816 1 321
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 007 1 106 1 572 1 292 1 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no