Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Radøy kommune (utgått)
Kommunenr 1260
Kun utgåtte skoler med adresse i Radøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 116 162 118 981 130 404 141 784 153 728
Lønnsutgifter per elev 93 313 95 414 102 616 114 461 124 468
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,6 80,3 79,7 81,3 81,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 473 535 979 1 249 1 600
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 555 1 601 3 409 1 797 2 886
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no