Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Radøy kommune (utgått)
Kommunenr 1260
Kun utgåtte skoler med adresse i Radøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 115 539 116 162 118 981 130 404 141 784
Lønnsutgifter per elev 93 968 93 313 95 414 102 616 114 461
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,8 78,6 80,3 79,7 81,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 656 473 535 979 1 249
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 920 1 555 1 601 3 409 1 797
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no