Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Radøy kommune
Kommunenr 1260
Alle grunnskoler med adresse i Radøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 112 454 115 539 116 162 118 981 130 404
Lønnsutgifter per elev 91 073 93 968 93 313 95 414 102 616
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,4 78,8 78,6 80,3 79,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 703 656 473 535 979
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 940 1 920 1 555 1 601 3 409
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no