Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Raarvihke - Røyrvik kommune
Kommunenr 5043
Alle grunnskoler med adresse i Raarvihke - Røyrvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 152 945 166 276 199 882 205 164 208 741
Lønnsutgifter per elev 108 410 112 948 135 124 137 883 140 514
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,8 75,2 80,2 73,5 72,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 154 1 466 444 1 661 975
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 612 1 603 2 130 1 770 1 826
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no