Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Presteheia skole
Presteheia 10
4633 KRISTIANSAND S
Org.nr 980447766
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Presteheia skole
Kristiansand kommune 102 572 103 606 106 533 107 769 112 221
Vest-Agder fylke 106 906 107 846 111 869 113 981 118 638
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Presteheia skole
Kristiansand kommune 75 991 78 605 79 943 82 580 86 334
Vest-Agder fylke 83 011 84 565 87 310 90 210 93 887
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Presteheia skole
Kristiansand kommune 76,2 78,4 78,5 80,8 81,4
Vest-Agder fylke 79,2 80,0 80,9 82,4 82,0
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Presteheia skole
Kristiansand kommune 956 1 222 1 471 1 554 1 126
Vest-Agder fylke 999 1 082 1 339 1 267 1 127
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Presteheia skole
Kristiansand kommune 1 138 1 153 1 283 1 243 1 102
Vest-Agder fylke 1 463 1 540 1 643 1 595 1 508
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no