Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Porsgrunn kommune
Kommunenr 3806
Alle grunnskoler med adresse i Porsgrunn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 104 082 108 584 112 466 118 079 124 277
Lønnsutgifter per elev 84 956 88 455 89 908 94 608 99 417
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,4 86,1 85,3 85,9 87,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 065 2 209 2 332 1 413 1 312
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 446 1 344 1 600 1 485 1 327
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no