Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Porsgrunn kommune
Kommunenr 0805
Alle grunnskoler med adresse i Porsgrunn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 104 089 104 360 104 082 108 584 112 466
Lønnsutgifter per elev 83 597 84 843 84 956 88 455 89 908
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 83,5 84,4 86,1 85,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 898 856 1 065 2 209 2 332
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 311 1 237 1 446 1 344 1 600
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no