Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Kommunenr 2020
Alle grunnskoler med adresse i Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 131 207 151 817 167 376 175 961 181 827
Lønnsutgifter per elev 108 052 125 480 137 612 137 790 140 768
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,0 90,7 95,7 99,4 93,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 451 1 628 2 115 2 587 1 639
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 032 2 339 3 388 4 258 3 016
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no