Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Overhalla kommune
Kommunenr 5047
Alle grunnskoler med adresse i Overhalla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 107 351 110 441 108 342 115 329 126 959
Lønnsutgifter per elev 87 521 86 054 86 346 92 743 102 130
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,1 79,0 78,6 79,6 79,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 113 974 891 1 073 1 582
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 509 1 349 972 654 567
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no