Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Overhalla barne- og ungdomsskole
Svenningsbrona 1
7863 OVERHALLA
Org.nr 975269124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Overhalla kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Overhalla barne- og ungdomsskole
Overhalla kommune 110 441 108 342 115 329 126 959 137 838
Trøndelag - Trööndelage fylke 123 789 127 888
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Overhalla barne- og ungdomsskole
Overhalla kommune 86 054 86 346 92 743 102 130 110 891
Trøndelag - Trööndelage fylke 97 586 101 181
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Overhalla barne- og ungdomsskole
Overhalla kommune 79,0 78,6 79,6 79,9 80,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 83,4 83,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Overhalla barne- og ungdomsskole
Overhalla kommune 974 891 1 073 1 582 662
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 009 1 015
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Overhalla barne- og ungdomsskole
Overhalla kommune 1 349 972 654 567 611
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 360 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no