Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Overhalla barne- og ungdomsskole
Svenningsbrona 1
7863 OVERHALLA
Org.nr 975269124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Overhalla kommune skoleeier

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Overhalla barne- og ungdomsskole
Overhalla kommune 87 486 88 075 93 386 103 646 113 077
Trøndelag - Trööndelage fylke 99 371 103 079
Nasjonalt 88 276 91 130 94 184 98 084 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Overhalla barne- og ungdomsskole
Overhalla kommune 19 194 20 274 21 943 23 317 24 777
Trøndelag - Trööndelage fylke 24 417 24 809
Nasjonalt 19 475 21 078 21 999 23 158 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no