Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 4630
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 109 961 114 404 123 556 135 349 142 096
Lønnsutgifter per elev 92 748 95 434 101 920 110 142 114 198
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 84,8 84,5 83,9 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 269 276 266 705 552
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 320 1 371 1 474 1 657 1 871
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no