Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 4630
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 114 404 123 556 135 349 142 096 142 000
Lønnsutgifter per elev 95 434 101 920 110 142 114 198 114 830
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,8 84,5 83,9 82,2 83,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 276 266 705 552 390
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 371 1 474 1 657 1 871 1 391
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no