Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 1253
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 106 953 109 961 114 404 123 556 135 349
Lønnsutgifter per elev 88 656 92 748 95 434 101 920 110 142
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 85,0 84,8 84,5 83,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 391 269 276 266 705
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 371 1 320 1 371 1 474 1 657
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no