Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ostereidet barneskule
Eidavegen 576
5993 OSTEREIDET
Org.nr 975285871
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Ostereidet barneskule
Lindås kommune 110 794 114 116 118 820 126 876 131 148
Hordaland fylke 102 618 105 806 109 806 113 475 117 571
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Ostereidet barneskule
Lindås kommune 93 776 96 769 100 088 104 010 105 641
Hordaland fylke 81 619 84 790 87 668 90 653 93 054
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Ostereidet barneskule
Lindås kommune 83,4 83,8 82,6 81,9 81,4
Hordaland fylke 80,5 81,2 81,4 82,3 82,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Ostereidet barneskule
Lindås kommune 963 745 699 470 1 245
Hordaland fylke 792 961 869 892 1 027
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Ostereidet barneskule
Lindås kommune 1 626 1 655 1 603 1 770 1 544
Hordaland fylke 1 374 1 450 1 453 1 519 1 503
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no