Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oslo kommune
Kommunenr 0301
Alle grunnskoler med adresse i Oslo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 104 312 110 424 112 682 113 933 120 782
Lønnsutgifter per elev 75 741 79 611 80 587 82 303 84 746
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,6 74,1 72,8 72,6 72,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 388 1 401 1 440 1 353 1 830
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 162 1 236 1 335 1 192 1 295
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no