Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 112 682 113 933 120 782 125 714 131 840
Lønnsutgifter per elev 80 587 82 303 84 746 88 032 94 141
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,8 72,6 72,4 72,2 73,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 440 1 353 1 830 1 856 2 173
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 335 1 192 1 295 1 243 1 187
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no