Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Osen kommune
Kommunenr 5020
Alle grunnskoler med adresse i Osen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 148 414 162 620 178 606 190 168 201 687
Lønnsutgifter per elev 124 156 132 994 146 733 154 339 167 147
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 97,9 92,5 94,5 94,4 93,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 601 374 344 382 389
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 745 1 734 2 109 2 170 2 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no