Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 3430
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 123 051 132 558 144 363 144 956 160 777
Lønnsutgifter per elev 95 600 101 808 109 933 109 881 119 387
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,4 76,1 76,8 75,5 73,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 260 247 145 1 186 1 701
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 115 2 024 2 786 2 806 2 573
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no