Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 1243
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 93 349 97 902 102 202 102 639 106 137
Lønnsutgifter per elev 75 336 77 190 80 670 82 119 86 566
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,6 79,6 81,2 83,1 85,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 793 1 630 1 031 929 828
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 674 1 987 1 835 1 560 1 586
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no