Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Orkdal kommune
Kommunenr 5024
Alle grunnskoler med adresse i Orkdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 103 713 100 833 102 224 106 431 111 813
Lønnsutgifter per elev 83 869 81 150 81 067 85 143 88 652
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,9 85,1 85,1 86,3 84,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 794 1 029 1 027 1 151 897
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 328 1 518 1 631 1 670 1 521
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no