Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppstryn skule
Hjelle
6798 HJELLEDALEN
Org.nr 975277038
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Oppstryn skule
Stryn kommune 114 925 118 166 117 397 125 055 127 505
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Oppstryn skule
Stryn kommune 87 674 91 079 91 462 96 902 100 273
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Oppstryn skule
Stryn kommune 75,9 79,9 79,2 78,9 80,3
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Oppstryn skule
Stryn kommune 1 591 1 807 1 606 1 862 1 462
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Oppstryn skule
Stryn kommune 1 374 1 545 1 649 1 590 1 447
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no