Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oppland fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 126 264
Lønnsutgifter per elev 100 765
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 067
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 645
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no