Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 118 082 122 242 126 264 132 123 138 421
Lønnsutgifter per elev 93 592 97 077 100 765 105 658 110 628
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 82,9 83,2 83,3 83,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 832 1 092 1 067 1 018 904
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 580 1 604 1 645 1 409 1 465
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no