Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oppland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 110 581 115 523 118 082 122 242 126 264
Lønnsutgifter per elev 87 232 91 606 93 592 97 077 100 765
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,2 80,9 81,4 82,9 83,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 861 834 832 1 092 1 067
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 499 1 649 1 580 1 604 1 645
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no