Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oppland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 93 195 95 752 99 582 102 488 107 053
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 22 328 22 509 22 659 23 771 25 068
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no