Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppegård kommune (utgått)
Kommunenr 0217
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppegård kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 82 125 82 865 84 035 91 826 95 840
Lønnsutgifter per elev 67 833 67 977 68 545 74 291 78 801
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 83,8 84,2 84,4 86,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 387 628 642 1 116 565
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 042 1 292 1 431 1 370 1 069
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no