Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppdal kommune
Kommunenr 5021
Alle grunnskoler med adresse i Oppdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 111 523 113 672 121 293 118 325 124 004
Lønnsutgifter per elev 83 593 85 040 89 151 89 947 93 932
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,3 75,8 75,3 78,0 77,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 978 1 518 1 446 747 1 026
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 264 1 996 1 747 1 621 1 944
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no