Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppdal kommune
Kommunenr 5021
Alle grunnskoler med adresse i Oppdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 104 776 111 523 113 672 121 293 118 325
Lønnsutgifter per elev 77 960 83 593 85 040 89 151 89 947
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,7 75,3 75,8 75,3 78,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 027 978 1 518 1 446 747
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 752 2 264 1 996 1 747 1 621
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no