Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Opedal skule
Hellelandsvegen 40
5781 LOFTHUS
Org.nr 975281779
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensvang Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Opedal skule
Ullensvang kommune 142 752 143 480 150 165 165 413 170 989
Hordaland fylke 102 618 105 806 109 806 113 475 117 571
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Opedal skule
Ullensvang kommune 113 903 112 968 115 748 127 587 133 301
Hordaland fylke 81 619 84 790 87 668 90 653 93 054
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Opedal skule
Ullensvang kommune 79,8 78,6 76,0 81,1 83,0
Hordaland fylke 80,5 81,2 81,4 82,3 82,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Opedal skule
Ullensvang kommune 1 833 3 010 1 727 2 861 2 620
Hordaland fylke 792 961 869 892 1 027
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Opedal skule
Ullensvang kommune 2 320 2 360 2 486 2 902 2 775
Hordaland fylke 1 374 1 450 1 453 1 519 1 503
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no