Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Olsborg skole
Skoleveien
9321 MOEN
Org.nr 975285545
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Målselv kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Olsborg skole
Målselv kommune 103 008 114 637 124 004 134 733 142 785
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Olsborg skole
Målselv kommune 81 525 94 682 97 082 102 287 109 664
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Olsborg skole
Målselv kommune 81,0 86,8 88,1 82,3 84,5
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Olsborg skole
Målselv kommune 1 098 1 538 1 788 1 291 1 230
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Olsborg skole
Målselv kommune 1 522 1 732 1 532 1 699 1 722
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no