Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Øystre Slidre kommune
Kommunenr 0544
Alle grunnskoler med adresse i Øystre Slidre kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 122 520 129 719 139 557 138 644 146 046
Lønnsutgifter per elev 92 493 97 712 103 620 105 460 105 843
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,7 71,1 71,1 74,0 70,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 390 1 460 1 200 967 1 050
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 363 1 689 1 896 1 618 1 460
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no