Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Øygarden kommune
Kommunenr 1259
Alle grunnskoler med adresse i Øygarden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 128 775 143 852 141 087 145 131 141 057
Lønnsutgifter per elev 103 024 114 251 115 890 114 048 112 309
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 82,5 87,9 83,4 84,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 922 1 168 944 1 235 522
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 368 1 985 1 745 1 794 1 142
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no