Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Øyer kommune
Kommunenr 0521
Alle grunnskoler med adresse i Øyer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 129 438 146 623 144 104 149 766 154 197
Lønnsutgifter per elev 100 657 104 866 105 761 109 755 115 049
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,8 73,5 79,1 78,9 85,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 369 220 1 397 1 270 595
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 097 1 036 890 994 683
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no