Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Øyer kommune
Kommunenr 0521
Alle grunnskoler med adresse i Øyer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 120 729 129 438 146 623 144 104 149 766
Lønnsutgifter per elev 96 108 100 657 104 866 105 761 109 755
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 79,8 73,5 79,1 78,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 444 369 220 1 397 1 270
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 260 1 097 1 036 890 994
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no