Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østre Toten kommune
Kommunenr 0528
Alle grunnskoler med adresse i Østre Toten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 111 061 119 595 122 137 127 573 133 682
Lønnsutgifter per elev 92 655 100 589 103 053 106 785 112 461
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 84,4 84,0 84,6 85,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 290 625 452 1 929 707
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 971 1 276 1 267 1 289 1 932
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no