Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Nabbetorp
Nabbetorpveien 99
1636 GAMLE FREDRIKSTAD
Org.nr 983903711
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Nabbetorp
Fredrikstad kommune 103 185 106 553 107 380 108 861 114 711
Viken fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Nabbetorp
Fredrikstad kommune 76 317 78 949 80 864 83 271 87 500
Viken fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Nabbetorp
Fredrikstad kommune 76,1 77,0 78,5 79,4 79,4
Viken fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Nabbetorp
Fredrikstad kommune 370 492 430 509 763
Viken fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Nabbetorp
Fredrikstad kommune 1 104 1 136 997 1 016 924
Viken fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no