Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Åsebråten
Ilaveien 127
1605 FREDRIKSTAD
Org.nr 973872427
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Østfold fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Åsebråten
Fredrikstad kommune 99 147 103 185 106 553 107 380 108 861
Østfold fylke 100 147 102 749 106 811 110 500 114 333
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Åsebråten
Fredrikstad kommune 73 861 76 317 78 949 80 864 83 271
Østfold fylke 80 403 82 192 85 483 87 954 91 406
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Åsebråten
Fredrikstad kommune 76,1 76,1 77,0 78,5 79,4
Østfold fylke 82,2 82,8 83,8 83,9 83,7
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Åsebråten
Fredrikstad kommune 556 370 492 430 509
Østfold fylke 781 710 866 843 806
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Åsebråten
Fredrikstad kommune 1 112 1 104 1 136 997 1 016
Østfold fylke 1 210 1 345 1 361 1 264 1 186
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no