Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 102 749 106 811 110 500 114 333 120 174
Lønnsutgifter per elev 82 192 85 483 87 954 91 406 96 149
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 83,8 83,9 83,7 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 710 866 843 806 770
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 345 1 361 1 264 1 186 1 144
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no