Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 100 147 102 749 106 811 110 500 114 333
Lønnsutgifter per elev 80 403 82 192 85 483 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,2 82,8 83,8 83,9 83,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 781 710 866 843 806
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 210 1 345 1 361 1 264 1 186
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no